Dookoła Świata - Eliza Michalik, Andrzej Krajewski

28 maja 2017. Gośćmi Wiktora Batera byli Eliza Michalik i Andrzej Krajewski.