Dookoła Świata - Elżbieta Królikowska-Avis, Andrzej Krajewski

22 lipca 2017. Gośćmi Wiktora Batera byli Elżbieta Królikowska-Avis i Andrzej Krajewski