Dookoła Świata - gen. Stanisław Koziej, Stanisław Ciosek

13 grudnia 2017. Gośćmi Wiktora Batera byli gen. Stanisław Koziej i Stanisław Ciosek.