Dookoła Świata - Jarema Jamrożek

29 stycznia 2017. Kontrowersyjne zmiany Trumpa. Zmiana układu sił na świecie. Pozycja Polski w Unii słabnie. Polska polityka zagraniczna. Gościem Wiktora Batera był Jarema Jamrożek.