Dookoła Świata - Łukasz Lipiński, Philippe Wierniewski

26 sierpnia 2017. Gośćmi Wiktora Batera byli Łukasz Lipiński i Philippe Wierniewski