Dookoła Świata - Łukasz Lipiński, Piotr Jendroszczyk

30 marca 2018. Gośćmi Wiktora Batera byli Łukasz Lipiński i Piotr Jendroszczyk.