Dookoła Świata - Łukasz Lipiński, Wojciech Rogacin

15 grudnia 2017. Gośćmi Wiktora Batera byli Łukasz Lipiński i Wojciech Rogacin.