Dookoła Świata - Masza Makarowa i Bartosz Węglarczyk

02 kwietnia 2017. Ukraina: ostrzelano polski konsulat. Udział Rosji w relacjach polsko-ukraińskich. Nie żyje Jewgienij Jewtuszenko. Masowe protesty w Rosji. Gośćmi Wiktora Batera byli Masza Makarowa i Bartosz Węglarczyk