Dookoła Świata - Michael Dembiński, Andrzej Krajewski

26 marca 2017. Komentarze po zamachu w Londynie. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Podpisano Deklarację Rzymską. Gośćmi Wiktora Batera byli Michael Dembiński i Andrzej Krajewski.