Dookoła Świata - Piotr Moszyński, Andrzej Jonas

20 grudnia 2017. Gośćmi Wiktora Batera byli Piotr Moszyński i Andrzej Jonas.