Dookoła Świata - Roman Imielski, Jerzy Maria Nowak

02 wrzesnia 2017. Gośćmi Piotra Jędrzejka byli Roman Imielski i Jerzy Maria Nowak