Dookoła Świata - Roman Rewald, Łukasz Lipiński

15 listopada 2017. Gośćmi Wiktora Batera byli Roman Rewald i Łukasz Lipiński.