Dookoła Świata - Stanisław Ciosek, Andrzej Krajewski

06 lipca 2019. Gośćmi Wiktora Batera byli Stanisław Ciosek i Andrzej Krajewski.