Dookoła Świata - Stanisław Ciosek, Roman Rewald

23 kwietnia 2018. Gośćmi Wiktora Batera byli Stanisław Ciosek i Roman Rewald.