Dookoła Świata - Witold Repetowicz, dr Piotr Ślusarczyk

25 czerwca 2018. Gośćmi Wiktora Batera byli Witold Repetowicz i dr Piotr Ślusarczyk.