ExKatedra - 2016.10.30

30 października 2016. Umowa CETA podpisana. Konsekwencje umowy CETA. Bob Dylan przyjmie nagrodę Nobla. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Paul H. Dembinski, prof. Lena Kolarska-Bobińska i prof. Roman Kuźniar.