ExKatedra - 2016.12.25

25 grudnia 2016. Przemiany polityczne na świecie. Elity robią głupoty tak samo jaki i masy. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Ewa Łętowska, prof. Jan Zielonka i prof. Tadeusz Gadacz