ExKatedra - 2017.01.01

01 stycznia 2017. Prognozy na 2017 rok. Kaczyński na drodze Orbana. Zmiany forsowane przez PiS. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Lena Kolarska-Bobińska, prof. Bogdan Góralczyki i prof. Witold Orłowski