ExKatedra - 2017.02.12

12 lutego 2017. Seria wypadków z udziałem członków rządu. Komentarze po wypadku premier Szydło. Kanclerz Niemiec odwiedziła Warszawę. Polska polityka zagraniczna. Gośćmi Jacka Żakowskiego były prof. Danuta Waniek, prof. Krystyna Skarżyńska i prof. Lena Kolarska-Bobińska.