ExKatedra - gen. Stanisław Koziej, prof. Jerzy Maria Nowak, prof. Jacek Raciborski

09 lipca 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli gen. Stanisław Koziej, prof. Jerzy Maria Nowak i prof. Jacek Raciborski