ExKatedra - gen. Stanisław Koziej, prof. Tadeusz Iwiński, prof. Tomasz Rostkowski

01 grudnia 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli gen. Stanisław Koziej, prof. Tadeusz Iwiński i prof. Tomasz Rostkowski.