ExKatedra - Jerzy Stępień, Jacek Santorski, Aleksander Smolar

12 listopada 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli Jerzy Stępień, Jacek Santorski i Aleksander Smolar.