ExKatedra - prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. Barbara Fatyga, prof. Tadeusz Iwiński

26 kwietnia 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. Barbara Fatyga i prof. Tadeusz Iwiński.