ExKatedra - prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. Radosław Markowski, prof. Jerzy Maria Nowak

29 pazdziernika 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. Radosław Markowski i prof. Jerzy Maria Nowak.