ExKatedra - prof. Andrzej Rychard, gen. Stanisław Koziej, prof. Bogdan Góralczyk

19 marca 2017. PIS wprowadza zmiany w instytucjach. List Owsiaka do pierwszej damy. Zadania Polski w NATO. Wizja Europy dwóch prędkości. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Andrzej Rychard, gen. Stanisław Koziej i prof. Bogdan Góralczyk.