ExKatedra - prof. Bogdan Góralczyk, gen. Stanisław Koziej, prof. Witold Orłowski

24 wrzesnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Bogdan Góralczyk, gen. Stanisław Koziej i prof. Witold Orłowski.