ExKatedra - prof. Henryk Domański, prof. Tadeusz Iwiński, prof. Jerzy Maria Nowak

13 sierpnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Henryk Domański, prof. Tadeusz Iwiński i prof. Jerzy Maria Nowak.