ExKatedra - prof. Jan Zielonka, prof. Katarzyna Bilewska, prof. Tomasz Nałęcz

21 maja 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Jan Zielonka, prof. Katarzyna Bilewska i prof. Tomasz Nałęcz