ExKatedra - prof. Jerzy Bralczyk, prof. Roman Kuźniar, Aleksander Smolar

10 wrzesnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Jerzy Bralczyk, prof. Roman Kuźniar i Aleksander Smolar.