ExKatedra - prof. Jerzy Bralczyk, prof. Tadeusz Iwiński, Jacek Santorski

10 grudnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Jerzy Bralczyk, prof. Tadeusz Iwiński i Jacek Santorski.