ExKatedra - prof. Jerzy Maria Nowak, prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. dr hab. Henryk Domański

01 listopada 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Jerzy Maria Nowak, prof. Andrzej Jacek Blikle i prof. dr hab. Henryk Domański.