ExKatedra - prof. Jerzy Maria Nowak, prof. Andrzej Rychard, prof. Katarzyna Bilewska

17 wrzesnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Jerzy Maria Nowak, prof. Andrzej Rychard i prof. Katarzyna Bilewska.