ExKatedra - prof. Katarzyna Bilewska, prof. Andrzej Jacek Blikle, prof. Jan Kubik

30 lipca 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Katarzyna Bilewska, prof. Andrzej Jacek Blikle oraz prof. Jan Kubik.