ExKatedra - prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Janusz Czapiński, prof. Jerzy Maria Nowak

14 maja 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Janusz Czapiński i prof. Jerzy Maria Nowak.