ExKatedra - prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Tadeusz Iwiński

31 grudnia 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jerzy Bralczyk i prof. Tadeusz Iwiński.