ExKatedra - prof. Lena Kolarska-Bobińska, prof. Wawrzyniec Konarski, prof. Paweł Śpiewak

02 kwietnia 2017. Zakazy dla 16 demonstracji w Warszawie. PIS chce zmienić konstytucję. W Polsce protesty odegrały bardzo dużą rolę. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Lena Kolarska-Bobińska, prof. Wawrzyniec Konarski i prof. Paweł Śpiewak.