ExKatedra - prof. Małgorzata Fuszara, prof. Marek Grela, prof. Tadeusz Iwiński

12 marca 2017. Protesty przeciwko reformie edukacji. Tusk ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej. Pozycja Polski w Unii Europejskiej. PIS przeniósł spór krajowy na forum Unii. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Małgorzata Fuszara, prof. Marek Grela i prof. Tadeusz Iwiński.