ExKatedra - prof. Małgorzata Fuszara, prof. Tomasz Nałęcz, Jerzy Stępień

16 lipca 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Małgorzata Fuszara, prof. Tomasz Nałęcz oraz Jerzy Stępień.