ExKatedra - prof. Marek Grela, prof. Marek Chmaj, prof. Bogusław Liberadzki

30 kwietnia 2017. ONR manifestował w Warszawie. Episkopat a patriotyzm. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Marek Grela, prof. Marek Chmaj i prof. Bogusław Liberadzki.