ExKatedra - prof. Witold Orłowski, prof. Martin Krygier, prof. Krzysztof Jasiecki

24 listopada 2018. Gośćmi Jacka Żakowskiego byli prof. Witold Orłowski, prof. Martin Krygier i prof. Krzysztof Jasiecki.