ExKatedra - prof. Wojciech Sadurski, prof. Roman Kuźniak, prof. Jacek Raciborski

11 czerwca 2017. Gośćmi Jacka Żakowskiego b yli prof. Wojciech Sadurski, prof. Roman Kuźniak i prof. Jacek Raciborski