Gilotyna - Film "Smoleńsk"

12 sierpnia 2016. "Smoleńsk" krytykowany przed premierą. Ojciec Rydzyk prosi o jałmużnę. Program prowadzą Eliza Michalik i Marcin Teller.