Gilotyna - Leming wali głową w mur

28 października 2016. Powstaną wojska obrony terytorialnej. Ekshumacja ofiar smoleńskich. Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Wykształcenie Bartłomieja Misiewicza. Program prowadzą Eliza Michalik i Marcin Teller.