Gilotyna - Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

29 wrzesnia 2017. Program prowadzą Eliza Michalik i Marcin Teller.