Gilotyna - Ruchy w kościele

30 września 2016. Księża deklarują swoją orientację seksualną. Dymisja ministra finansów. Arogancja i chamstwo władzy. Program prowadzą Eliza Michalik i Marcin Teller.