Gilotyna - Zatrzymanie gen. Pytla

08 grudnia 2017. Program prowadzą Eliza Michalik i Marcin Teller.