Ja Panu Nie Przerywałem - Coraz więcej Imigrantów w Europie

14 października 2015. Program prowadzą Robert Walenciak i Piotr Gursztyn.