Ja Panu Nie Przerywałem - Deklaracja wiary

14 czerwca 2014. Zmierzamy ku państwu wyznaniowemu? Program prowadzą Piotr Szumlewicz i Piotr Gursztyn.