Ja Panu Nie Przerywałem - Granice wolności słowa

30 listopada 2013. Dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Jaki przekaz niesie stacja ojca Rydzyka? Program prowadzą Piotr Szumlewicz i Tomasz Sommer.