Ja Panu Nie Przerywałem - Klauzula sumienia

9 czerwca 2014. Wpływ klauzuli sumienia na pacjentów. Odmowa aborcji uszkodzonego płodu. Turcja wzorem do naśladowania. Polska jak Turcja? Program prowadzą Piotr Szumlewicz i Piotr Gursztyn.